BUTIKEN HAR UPPHÖRT.


 VI BER ATT FÅ TACKA ALLA VÅRA TROGNA KUNDER

  FÖR 46 UNDERBARA ÅR MED ER.

 Anders & Lasse